Gün

Saat

Dakika

Saniye
BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bildiri Özetleri
EDAD Kongresi’nde kongre katılımcıları tarafından poster ve sözel bildiri sunumları yapılacaktır. Kongrede sunulacak posterler ve sözel bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalıdır. Gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur. Bildirilerin içeriği araştırmacıların sorumluluğundadır.

Özetler Türkçe olarak online sistem üzerinden gönderilmelidir. Online sistem üzerinden gönderilmeyen posterler değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilmiş olan bildirilerde yazarlar tarafından değişiklik yapılması mümkün değildir. Bilimsel komitenin kabul öncesi değişiklik talep etmesi durumunda muhatap yazar ile iletişime geçilecektir. Kabul edilen posterler ve sözel bildiriler, kongre programı ile birlikte özet kitapçığında yayınlanacaktır. Katılımcılar, sadece bir sunum yapabilirler (1 adet poster veya 1 adet sözel bildiri). Sunum yapmayan katılımcılar için sınır yoktur.

Poster ve Sözel Bildiri sunumu yapacak kişilerin mutlaka kongreye kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Yazım Kuralları
1. Bildiriler Türkçe olarak, her iki dilde de hazırlanmalıdır.
2. Kongrede asılacak Posterler İngilizce olarak hazırlanacak, Sözel Bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
3. Bildiri sunumu yapacak olan araştırmacının kim olduğu (adının altını çizmek suretiyle) ve iletişim bilgileri belirtilmelidir.
4. Çalışmaya dahil olan tüm araştırmacıların isimleri, bağlı bulundukları üniversite isimleri belirtilmelidir.
5. Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümleri ayrı paragraflar halinde belirtilmelidir. Bildiri özet metni 300 kelimeyi aşmamalı (Başlık, araştırmacı isimleri ve adresler hariç), resim, tablo ya da grafik içermemelidir.
6. Amaç: Ulaşılmak istenen hedefi ve bu hedefin neden önemli olduğunu net bir şekilde belirtmelidir.
7. Gereç ve Yöntem: Çalışma sırasında kullanılan yöntemler, örnek tipi, sayısı, araç, gereç, firma isimleri bildirilerek kullanılan mataryeller ve istatistiksel analiz yöntemleri belirtilmelidir.
8. Bulgular: Araştırmanın amacını vurgulayan tüm bulgular ve “p” değerleri bildirilmelidir.
9. Sonuçlar: Bu bölümde; çalışmanın cevap bulmayı amaçladığı sorunun cevabına ilişkin sonuçlar bildirilmeli ve klinik açıdan yorumlanmalıdır.
10. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
11. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
12. Posterler 70 cm eninde ve 90 cm boyunda olmalıdır.
13. Poster içeriği 1 metre uzaklıktan okunabilir büyüklükte hazırlanmalıdır.
14. Posterler belirtilen yerlerde asılacaktır ve kongre süresince asılı kalacaktır. Yazarların belirtilen sunum saatlerinde posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.
15. Sözel Bildiri oturumları kabul edilecek bildirilere göre belirlenerek, bildiri sahiplerine değerlendirme sonuçları ile birlikte tüm detaylar iletilecektir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar
- Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
- Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
- İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
- Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
- Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için 0216 428 95 51 numaralı telefondan ya da ypcd2019@k2-events.com e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için her sunum için bir araştırmacının kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

Önemli Tarihler
Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 22 Kasım 2019’dir. Değerlendirme sonuçları en geç 29 Kasım 2019 tarihinde bildiri sahibi olan araştırmacıya e-posta yolu ile bildirilecektir.